Photography & Visualization Services – บริการถ่ายภาพนิ่ง ภาพ360องศา และงานมัลติมีเดียครบวงจร

HI-CLASS Media Group เป็นธุรกิจในเครือของ dp-Studio

ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล ว่าเป็นมืออาชีพระดับผู้นำในงานด้าน 3D Visualization, Photography, Virtual Tour 360, Web Design, Integrated Media, Print Publications

dp-studio คือ ผู้นำในด้านบริการ Visualization และงานผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจรที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกซึ่งนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในด้านการสร้างสรรค์งาน Visualization ทั้ง 3d perspective, 3d animation, Photography และVirtual tour 360 เรายังมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการสร้างสรรค์Integrated Marketing Materials ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและงานสื่อสารการตลาดครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Graphic Design & Print Publication , Web Solutions และ Multimedia Presentation

3D Visualization >> VIEW OUR PORTFLIO

3D Perspective for Interior, Architecture and Product. 3D Animation

ในกระบวนการออกแบบและการสื่อสารการตลาดสำหรับสินค้าและบริการ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การสร้างภาพสามมิติที่มีความสมจริงและสวยงามน่าประทับใจ ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ และสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีไปยังผู้บริโภค การสร้างสรรค์งาน 3d visualization ทั้งในแบบภาพสามมิติ และภาพเคลื่อนไหว โดย 3d artist ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเทคโนโลยีและมีทักษะด้านสุนทรียภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่

บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สร้างสรรค์งานด้าน 3d visualization ได้แก่ งานจัดทำ ภาพทัศนียภาพ, แอนิเมชั่น ให้แก่โครงการชั้นนำมาแล้วเป็นจำนวนมาก จากพื้นฐานการศึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมบวกกับความรู้ความชำนาญพิเศษด้าน visualization ด้วยประสบการณ์นับสิบปี ทำให้เรามีความเข้าใจเป็นอย่างดีในการถ่ายทอดผลงานจากแบบพิมพ์เขียวของนักออกแบบให้ปรากฏเป็นรูปทรงสามมิติ ด้วยแสงเงา ในบรรยากาศเสมือนจริงที่น่าประทับใจ ด้วยเวลาที่เที่ยงตรงที่สุด และราคาที่สมเหตุสมผล

ทีมงาน 3d visualization ของเรามีประสบการณ์ในการบริการลูกค้าอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โครงการห้างสรรพสินค้าในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), โครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน), โครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท ทีซีซี แคปตอลแลนด์ จำกัด (มหาชน), โครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บันยันทรี และภูเก็ต ลากูน่า, บริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เช่น บริษัท อัลทูนแอนด์พอร์เธอร์ อาร์คิเทคส์ จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา และ บริษัท อาร์คิเทคเจอรัล โพรดักชั่น จำกัด ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ

 

Virtual Tour 360 > VIEW OUR PORTFOLIO

Landscape , Hotel , Real Estate , Architecture , Interior , Event

ในปัจจุบันนี้ การนำเสนอข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม หรือ อสังหาริมทรัพย์ ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ กลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพราะผู้บริโภคมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เปิดกว้างฉับไว โดยเฉพาะในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ การจองห้องพักโรงแรม หรือการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว การได้เห็นภาพที่แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและนำเสนอความสวยงามของสถานที่ได้อย่างสมจริงราวกับได้ไปเยือนสถานที่นั้นๆ ด้วยตัวเอง ย่อมเป็นข้อได้เปรียบในการสร้างความมั่นใจและความประทับใจในด้านดีให้แก่ผู้บริโภค ภาพถ่าย virtual tour 360 องศา จึงเป็นคำตอบที่แรกและคำตอบเดียวของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ต่างๆ ที่มีศักยภาพสูงสุดในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีไปยังผู้ที่พบเห็นในทุกช่องทาง

บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยไทยที่เป็นผู้ริเริ่มให้บริการถ่ายภาพ virtual tour 360 องศาแบบครบวงจร โดยมีผลงานให้กับลูกค้าเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก เช่น โอเรียนเต็ล ฮิลตัน เชอราตัน บันยันทรี ลากูน่า และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ อาทิ เครือเอ็มบีเค เซ็นทรัลพัฒนา ชาญอิสสระ ศุภาลัย ฯลฯ จุดเด่นของงานถ่ายภาพที่เป็นผลงานของ ดีพี สตูดิโอ เกิดขึ้นจากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างทักษะด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและทักษะด้านสุนทรียภาพเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้ผลงานภาพ virtual tour ของเรา นอกจากจะมีความสมบูรณ์ถูกต้องในเรื่องข้อมูลสถานที่แล้ว ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงามมีคุณค่าทางศิลปะอีกด้วย

 

Photography> VIEW OUR PORTFOLIO

Portrait , Lifestyle , Fashion Style , Product , Food&Beverage , Interior , Architecture , Landscape , Travel , Panorama

ภาพถ่ายหนึ่งภาพ แทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ

เพราะเราตระหนักดีว่า ภาพถ่ายที่ดีคือจุดเริ่มต้นในการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับทุกสิ่งในโลกของงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานชนิดใด อาทิ สิ่งพิมพ์โฆษณา เว็บไซต์ สื่อนอกบ้าน สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ งานทุกประเภทย่อมต้องการภาพถ่ายชั้นเลิศโดยฝีมือช่างภาพที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะทางตามประเภทและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
ทีมงานของเราจึงมีบริการถ่ายภาพที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของงานสร้างสรรค์ได้อย่างครบถ้วน อาทิ
- ภาพบุคคล ภาพแฟชั่น
- ภาพอาคารสถานที่ ทั้งภายนอกและภายใน
- ภาพอาหาร เครื่องดื่ม
- ภาพสินค้า

 

ติดต่อ บริษัท ดีพี สตูดิโอ จำกัด

คุณวศิน ศรีวราธนบูลย์

โทร. 081-6582305 , 089-1132305

อีเมล์ vasin@dp-studio.com

เว็บไซต์ http://www.dp-studio.com

You may also like...